به بهبود ادامه دهید - KaiDun

در سال 2023، استفاده از برچسب ها همچنان در حال افزایش است و بیشتر صنایع نیاز به استفاده از برچسب دارند.سفارشات از سراسر جهان سرازیر شد.

کارخانه ها نیاز به افزایش مستمر ظرفیت دارند در غیر این صورت سفارشات به موقع تحویل داده نمی شود.کارخانهاخیراً 6 دستگاه جدید خریداری کرده است و دستگاه های جدید ظرفیت تولید را بسیار افزایش داده است.

ماشین‌های جدید می‌توانند سریع‌تر برچسب‌ها را به اشکال مختلف برش دهند.در عین حال، اندازه برچسب دقیق تر است.کارگران می توانند همزمان برچسب های بیشتری بسازند. انواع بسیاری از مواد اولیه برای برچسب ها وجود دارد.به عنوان مثال: کاغذ حرارتی، کاغذ باند، کاغذ مصنوعی، PET و غیره. دستگاه جدید می تواند برچسب های ساخته شده از هر ماده ای را برش دهد.


زمان ارسال: مارس-15-2023